Voor wie is een BA verzekering verplicht?

Wanneer u in België woont, een auto bezit en daarmee de weg op wilt, dan bent u door de wet verplicht om een BA Auto af te sluiten. Mocht met uw auto schade aanrichten bij of aan derden, dan is de schade door deze verzekering gedekt.

Wie is verplicht om een BA verzekering af te sluiten?

Allereerst natuurlijk degene die met zijn of haar auto de openbare weg op wil. Echter ook wanneer u op terreinen anders dan de openbare weg, maar waar veel mensen kunnen komen, wilt gaan rijden bent u wettelijk verplicht om de BA verzekering af te sluiten.

Ook iemand anders kan een verzekering voor uw auto afsluiten.

Wanneer?

In het geval u de eigenaar van de auto bent, maar er zelf niet mee rijdt. Wanneer u uw auto voor een langere periode uitleent, kan het raadzaam zijn om ook een wijziging in de verzekering aan te brengen.

Natuurlijk kunt u deze persoon op uw verzekering laten rijden. Maar dat kan problemen opleveren wanneer deze bestuurder schade met uw auto veroorzaakt.

Als deze bestuurder aansprakelijk wordt gesteld wordt de schade van anderen vergoed, maar niet uw eigen schade terwijl u niet eens gereden hebt.

Dat zou betekenen dat u de schade aan uw eigen auto op een familielid of vriend moet verhalen. Dit zou voor problemen kunnen zorgen.

Daarom is het verstandig en veiliger om degene die het meest van de auto gebruik maakt de BA autoverzekering te laten afsluiten. Wanneer deze derde uw auto heeft verzekerd, bent u voor die periode gevrijwaard om de verplichte verzekering te betalen. U bent dan voor die periode als eigenaar van uw auto geschorst.

U houdt als eigenaar van de wagen wel de verplichting om er zeker van te zijn dat er een BA autoverzekering voor uw voertuig wordt afgesloten.

Mocht er regelmatig iemand anders in uw auto rijden, informeer dan bij uw verzekeraar wat voor invloed dit heeft op uw risico’s, rechten en plichten.

Welke voertuigen moeten BA verzekerd worden?

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor de volgende voertuigen:

gemotoriseerde voertuigen en bromfietsen (ook elektrische rolstoelen vallen hieronder)

Voor aanhangwagens geldt het volgende:

 • wanneer de aanhangwagen aan het voertuig is vastgekoppeld, dan geldt de verzekering van het voertuig ook voor de aanhangwagen.
 • wanneer de aanhangwagen niet aan een voertuig is vastgekoppeld, dan moet deze apart verzekerd worden door middel van een BA autoverzekering.

Aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van minder dan 500 kg, landbouwaanhangwagens en werfvoertuigen zijn hiervan vrijgesteld.

Wanneer er een verandering in uw omstandigheden voordoet met betrekking tot het gebruik van uw auto, of uw gezondheid dusdanig verandert dat dit op het autorijden invloed kan hebben, moet u contact opnemen met uw verzekeraar.

Dit kan namelijk van invloed zijn op uw verzekeringscontract.

Sluit altijd een BA verzekering af voordat u met uw voertuig de weg opgaat. Wanneer u uw auto koopt kunt u dat ter plekke online regelen.

Advertenties

Wat is een BA verzekering?

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Een ongelukje zit in een klein hoekje. Ondanks dat het hoekje misschien klein is kan een ongeval grote gevolgen hebben en veel materiële en/of lichamelijk letsel veroorzaken.

Eén terrein waarop veel ongelukken en dus schade voorkomt is het verkeer.
Elke bestuurder die met zijn of haar auto de weg op wil, is wettelijk verplicht om een autoverzekering af te sluiten.

Deze wettelijk verplichte verzekering is de BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) verzekering. Dit is de minimale verzekering die door elke bestuurder van een motorrijtuig, dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor publiek, moet worden afgesloten.

Voor een extra dekking kunnen er aanvullende verzekeringen worden afgesloten. De zogenaamde omnium verzekeringen die we kunnen onderverdelen in de mini omnium en de volledige omnium.

Wat wordt door de BA verzekering vergoed?

De BA vergoed de schade die u of iemand anders met de auto aan anderen toebrengt. Wettelijk is vastgesteld dat deze verzekering minimaal de schade die aan anderen is toegebracht, die niet aansprakelijk zijn voor de schade, vergoed.

Elke verzekeraar zal aan deze minimale voorwaarden voldoen. Daarnaast kan elke verzekeraar ervoor kiezen om in een ruimere dekking van schade te voorzien.

De BA dekt de schade die iedere bestuurder, met een geldige rijbevoegdheid, van uw auto kan veroorzaken aan anderen. Dit betekent dat de BA ook uw schade zal vergoeden als een passagier aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeluk.

Waarom een wettelijk verplichte verzekering?

Of u nu een beginnend chauffeur bent of al jaren rijervaring hebt, het kan ons allemaal overkomen, een ongeval.
Ongevallen gebeuren nu eenmaal, iedereen is wel eens onoplettend of zelfs wat onvoorzichtig. U kunt dus heel gemakkelijk zelf het slachtoffer worden of slachtoffers maken in het verkeer.

Omdat dit vrijwel altijd financiële schade oplevert, zal iemand dit moeten betalen.

Maar de schade die veroorzaakt wordt, kan oplopen tot miljoenen euro’s. En dat is veel geld, meer dan de meeste mensen bezitten. Omdat slachtoffers toch schadeloos gesteld moeten worden, is iedereen verplicht voor de auto een BA verzekering af te sluiten.

De wettelijke verplichting is daarom ter bescherming van ons allemaal.

Toegegeven, zolang u niet aansprakelijk bent voor het veroorzaken van schade met uw auto voelt het als een kostenpost. Maar wanneer u één maal een ongeluk hebt veroorzaakt, zult u blij zijn met deze wettelijk verplichte verzekering. Het niet zelf kunnen vergoeden van de schade zou leiden tot bittere armoe.

Hoewel zoals reeds eerder aangehaald de BA aan een minimumeis moet voldoen, bieden veel verzekeraar extra voordelen.

Laat u dus uitgebreid informeren of neem zelf de tijd om uit te zoeken welke verzekeraar, wat te bieden heeft.

Wat is een mini omnium?

Zoals elke automobilist heel goed weet is iedereen die met een auto op de weg rijdt, verplicht deze te verzekeren.

verzeker je auto met een mini omniumMinimaal moet hiervoor de verplichte BA Auto zijn afgesloten.
Het nadeel van deze verzekering is dat deze in geval van een ongeluk alleen de schade van derden dekt, nadat duidelijk is komen vast te staan dat u aansprakelijk bent.
Zowel de materiële als de lichamelijke schade van de andere partij wordt vergoed. Uw eigen schade komt voor rekening van uzelf, de verzekering keert namelijk niets uit.

In aanvulling van deze basisverzekering hebt u de mogelijkheid om een aanvullende autoverzekering af te sluiten.

Om een betere bescherming te genieten kunt u de BA Auto aanvullen met de mini omnium.

Maar wat is de kleine omnium?

Zoals reeds vermeld biedt de mini omnium een ruimere dekking in geval van schade.

Deze autoverzekering dekt de volgende schade:

 • schade aan anderen ( zowel materiële als lichamelijke schade);
 • diefstal, inbraakschade en schade door vandalisme;
 • ruitschade;
 • schade veroorzaakt door natuurelementen (bijv. storm, hagel, overstromingen etc.);
 • schade veroorzaakt door aanrijding met een dier.

Let op; alle schadegevallen die niet duidelijk in de verzekeringspolis zijn opgenomen, worden niet vergoed. In principe wordt de materiële schade aan uw voertuig niet vergoed wanneer u in geval van een ongeval in het ongelijk en dus als aansprakelijk wordt aangewezen. Wanneer er in het verzekeringscontract geen waarde is vastgelegd, zal deze door een schade expert nader worden bepaald.

In geval van ruitschade, kunt u deze laten repareren bij een door de verzekeraar erkende hersteller.

Wanneer is het verstandig om voor deze formule te kiezen?

Deze verzekering is bedoeld om de eventuele schade aan auto’s van enkele jaren oud, of aan tweedehandsvoertuigen, te dekken.

Omdat de waarde van deze auto niet hoog genoeg is, is een full omniumverzekering in verhouding te duur.

Welke premie wordt er voor een mini omnium verzekering betaald?

De hoogte van de premies verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.  De premie voor een mini omnium is hoger dan de verplichte BA Auto, maar een stuk lager dan de full omniumverzekering.

Net als bij de full omniumverzekering zijn een aantal factoren van invloed op de hoogte van uw premie.

De premie van de mini omnium wordt vastgesteld op basis van:

 • type voertuig;
 • merk en model;
 • cataloguswaarde vermeerderd met de waarde van de opties;
 • de methode van het vaststellen van de hoogte van de waarde wanneer de auto verloren gaat;
 • uw woonplaats (die is van invloed op de risicoberekening met name ten aanzien van diefstal).

Om de juiste keus in verzekering te maken, is het aan te raden om u goed te laten informeren.
Let hierbij op de hoogte van de premies, maar zeker ook op de verschillen in waarborgen van de door de verzekeraars aangeboden mini omnium.

Als u na een gedegen onderzoek een juiste beslissing ten aanzien van uw autoverzekering hebt genomen, dan kunt u met een gerust gevoel gaan rijden.